Bazı gümrük uygulamalarında düzenlemeye gidildi

Ticaret Bakanlığınca, bazı gümrük uygulamalarına yönelik düzenleme yapıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, İthalat Rejimi Kararı ek listelerinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının, aynı listelerde yer alan “Diğer Ülkeler” sütununda gösterilen gümrük vergisinden daha yüksek oranda belirlenmesi halinde, eşyanın DTÖ üyesi ülke menşeli olduğunun menşe şahadetnamesiyle ispatlanacağı hususuna ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi eşyadan fark vergiler için alınan teminatın indirimli olması veya fark vergi olmaması nedeniyle alınacak bir teminatın bulunmaması durumlarında, izni veren gümrük idaresine yükümlü tarafından herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, fark vergilerin tam tahsili ile nihai kullanım izin belgesinin kapatılması işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacak.

Mevcut yönetmeliğe göre, yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bir üst makama sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine, gerekçelerini de açıkça gösteren bir dilekçeyle itiraz edebiliyor.

Değişiklikle, itirazın karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi için teminata bağlanması gereken para cezası, sadece eşyanın alıcısı adına düzenlenen cezayla sınırlandırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir