Büyükelçi Meyer-Landrut: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özdebir, para politikalarında hızlı sıkılaştırma beklentilerinin arttığı, tahvil faizlerinin yükseldiği ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı ortamda, küresel oynaklık ve belirsizlik algısının her geçen gün arttığını belirterek, “Ülkemizdeki enflasyonun nedeni sadece para politikası tercihlerinin bir sonucu değildir. Yüksek oranda ithal edilen bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde güçlü küresel talep, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar, gıda fiyatlarındaki artışlar ve petrol fiyatlarında 100 dolara kadar artış beklentisi, 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yıl olmayacağı sinyalini veriyor. Bu tablo ülkemizde de belirli bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor” dedi.

‘GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MODERNİZASYONU ÖNEMLİ’

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Özdebir, “Bugün, Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB’nin karar alma süreçlerinde Türkiye’nin yer almaması, ülkemiz bakımından AB’nin akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) üstlenilmesinde yaşanan güçlükler ve Gümrük Birliği’nden tam anlamıyla yararlanmamıza mani olan karayolu kotaları konuları sistemik sorunlar haline gelmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak Gümrük Birliği kararında hiç hüküm bulunmaması veya mevcut hükümlerin ülkemiz açısından yetersiz kalması bu sorunlara kaynak teşkil etmiştir. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu; ortak karar alma prosedürlerinin oluşturulması ve Türkiye’nin çıkarlarının korunması bakımından, Türkiye’ye uygulanan karayolu taşıma kotaları ve transit geçiş belgesi sisteminden kaynaklanan sorunların ivedilikle çözülebilmesi bakımından, mevcut haliyle sanayi ürünlerini kapsayan anlaşmanın genişletilerek hizmetler, tarım ve kamu alımları piyasalarının karşılıklı olarak açılmasının getireceği ticaret ve yatırım artışı bakımından, tüketicilerin korunması, gıda güvenliği ve yatırımcının korunması gibi önemli alanlarda iş birliğinin derinleşmesi bakımından büyük önem taşımakta” diye konuştu.

MEYER-LANDRUT: TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DESTEKLENECEK

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çok önemli bir husus. Her iki tarafa da katkı sağlayacak. Komisyon ve Türk makamlar arasına teknik görüşmeler devam ediyor. Bu çalışmayla yeterli modernizasyonu sağlanacaktır. Türkiye birçok alanda, 6’ncı en büyük ticaret ortağımız, ekonomik ilişkiler bu bağlamda çok önemli. İklim politika öncelikleri önemli bir bileşen oluşturuyor. AB, Türkiye’yi IPA ve diğer Avrupa fonları kapsamında desteklemeye devam edecek. Türkiye’nin dönüşüm sürecini destekleyecek” dedi.