Doğal gaz, kömür, elektrik… Londra merkezli Ember’den çarpıcı Türkiye raporu:

Londra merkezli Ember, Türkiye’nin enerji üretim ve kullanımını ‘Türkiye Elektrik İncelemesi 2022’ raporunda masaya yatırdı.

Ember’in raporunda, Türkiye’nin enerji ihtiyacı için farklı enerji kaynaklarını kullanmasını detaylandırıyor.

KÖMÜR VE HİDROELEKTRİK DÜŞTÜ, GAZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTTI

Kömür kullanımının 2021’de art arda üçüncü yıl düştüğü belirtilirken, bu düşüşte taş kömürü maliyetlerinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye, geçen yıl daha az hidroelektrik kullandı ve hidroelektriğin 2020’de toplam enerjideki payı, yüzde 26’dan yüzde 17’ye düştü.

Bu düşüş, aynı zaman diliminde toplam enerji payının yüzde 23’ünden yüzde 33’üne yükselen daha fazla gaz gücüyle telafi edildi.

‘TÜRKİYE’DE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELECEĞİ UMUT VERİCİ GÖRÜNÜYOR’

Bir Ember analisti, “Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisindeki artış umut verici, ancak elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetmiyor. Ülke kömüre güveniyor ama, rüzgar ve güneş enerjisi artık ithalata dayalı kömür üretiminden daha ucuz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için çalıştı. Bununla birlikte, Türkiye hala büyük ölçüde petrol ve gaza bağımlı.

Hidroelektrikteki düşüşte kuraklığında etkisine dikkat çeken Ember’e göre Türkiye, Suriye ve Orta Doğu’daki diğer ülkeler geçen yaz yaşanan kuraklık sonucu, su seviyeleri düştü.

star.com.tr