Kamu haznedarlığı uygulamasında değişikliğe gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kamu kurumlarının mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen kamu haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor ve kamu kurumu ve kuruluşlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçları belirliyor.

Yapılan değişiklikle, temel olarak kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçların sadeleştirilmesi ve kamu kaynaklarının kamu bankalarında değerlendirilmesi amaçlandı.

Buna göre, kamu kurumlarının kullanacakları araçlar listesinden “organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemleri” çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ise yönetmelikte belirtilen araçların yanı sıra organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemlerinin kullanımına devam edilmesi imkanı sağlandı.

Yönetmeliğin hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.