Kredi garanti kurumlarının kaynakları artırılıyor

Meclise sunulan kanun teklifiyle birlikte finans dalının tabi olduğu, 2022 ve 2023 yılı için yüzde 25’e yükseltilen kurumlar vergisi kalıcı olarak yüzde 25’e kalacak.

Teklifin 50 hususunda nisan ayında kabul edilen ve finans bölümünde kurumlar vergisini bu yıl ve 2023 için yüzde 25’e yükselten kanunda değişiklik yapıldı.

Buna nazaran yüzde 25 kurumlar vergisi oranı “2023 yılı ve izleyen vergilendirme periyotlarına ilişkin kurum çıkarlarına uygulanmak üzere” geçerli olacak.

Kefalet kaynağı 100 milyar liraya çıkacak

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılacak. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak fiyatı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.


Mali hataları araştırmakla sorumlu MASAK’ın kapasitesinde değişiklik

Reuters’in haberine nazaran, teklifte ayrıyeten yolsuzlukla gayret düzenlemelerinde değişiklik ve mali cürümleri araştırmakla sorumlu MASAK’ın kurumsal kapasitesinde artış sağlayacak değişiklikler yer aldı.

Teklif metninde, “Bu prestijle FATF dördüncü çeşit değerlendirmesi sonucunda gri listeye alınan ülkemizin bir an evvel listeden çıkmasının sağlanması hedeflenmektedir.” denildi.