Resmi Gazete’de bugün (30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

30 Mart 2023 tarihli ve 32148 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/164)

YÖNETMELİK

– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

– Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2020/67, K: 2022/139 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/39608 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir